border-address-top
Dr. Peter Verwimp

Steenweg op Tielen 41
2300 Turnhout
Tel: 014 42 51 78
border-address-bottom

Info voor patiënten

* afspraak mondonderzoek-controle

Na het ontvangen van Uw oproepingsbrief boekt U steeds eerst een afspraak mondonderzoek-controle. Indien de tandarts verdere behandeling nodig acht zal hijzelf U hiervoor de nodige afspraken geven.

Voor alle andere afspraken, gelieve telefonisch contact op te nemen met de tandarts,
alle dagen, behalve op donderdag, tussen 8 en 9u 's ochtends. Tel 014 42 51 78

* Kom Uw afspraken stipt na!

* Indien U, om een ernstige reden, Uw afspraak niet kunt nakomen, gelieve dan minstens 24u van tevoren te verwittigen. Indien U niet of te laat afbelt zal er een vergoeding gevraagd worden. ( 15 EUR per kwartier voorbehouden behandeltijd)

* Wachtdienstnummer tijdens weekend en feestdagen: 0903 39969

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©